Startpagina Bredenhofstichting
 

Bredenhof Stichting algemeen:

Bredenhof Stichting is op 20 februari 2006 als 'Goede Doelenfonds' opgericht. Het fonds ondersteunt in beginsel initiatieven en projecten die de versterking van de identiteit van de Zaanstreek beogen. Hiertoe worden in concreto initiatieven en projecten gerekend op het gebied van:

1. Zaans erfgoed
2. Zaanse geschiedschrijving
3. Het typisch Zaanse cultuurlandschap (het zgn. slagenlandschap)

Sinds de oprichting zijn rond 70 projecten (stand eind 2019) op bovenstaande gebieden financieel gesteund. Voorbeelden van gesteunde projecten zijn weergegeven onder 'Projecten'.

RSIN: 8157.49.545

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Ron Sman te Zaandijk, voorzitter
Marry van der Aar te Koog aan de Zaan, secretaris
Jelmer Poutsma te Wijdewormer, penningmeester

Het bestuur is onbezoldigd, de Stichting verstrekt geen kostenvergoeding aan bestuursleden.

Beleidsnota
Lees meer...